Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

separator

Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

/ 0 Comments /

Po zmianie kodeksu pracy dokonanej nowelą z dnia 16 grudnia 2016r., od dnia 1 stycznia 2017r. wydłużony został termin na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia oraz rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę. Do tej pory termin ten wynosił – przy wypowiedzeniu umowy 7 dni zaś przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia 14 dni. Obecnie termin został ujednolicony i w obydwu przypadkach wynosi 21 dni od daty doręczenia pisma o wypowiedzeniu lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy albo od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

separator