Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Dobry adwokat

separator

W naszej działalności przestrzegamy standardów dobrego adwokata, pod którym to pojęciem rozumiemy m.in.:

  • obowiązek ciągłego doskonalenia się i dokształcania zawodowego adwokata,
  • zasadę bezwzględnego przestrzegania tajemnicy adwokackiej, zgodnie z którą adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej,
  • zasadę, zgodnie z którą celem podejmowanych przez adwokata czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta,
  • zasadę dążenia przez adwokata do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz czasu,
  • zasadę wykonywania czynności zawodowych w sposób niezależny, uczciwy i sumienny,
  • oparcie relacji adwokat-klient na zasadzie wzajemnego zaufania,
  • obowiązek przestrzegania zasad etyki adwokackiej.