Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Zakres usług

separator

1. Prawo pracy

 • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia),
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło,
 • nadgodziny,
 • odprawy,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • kontrakty menedżerskie,
 • sprawy o mobbing  i dyskryminację,
 • regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • dokumentacja pracownicza,

mlotek2

2. Prawo cywilne

 • umowy cywilnoprawne,
 • prawo spadkowe,
 • podział majątku,
 • umowy deweloperskie,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania,
 • obrót nieruchomościami,

3. Prawo karne

 • obrona podejrzanych i oskarżonych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie i wnoszenie wniosków o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, wydanie wyroku łącznego,

4. Prawo handlowe

 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • umowy gospodarcze i handlowe,
 • akty wewnętrzne i regulacje korporacyjne,