Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Nie boimy się trudnych spraw

Kancelaria


Kancelaria, istniejąca od 2007 r., specjalizuje się w sprawach z prawa pracy, świadcząc usługi zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców – dzięki czemu problemy prawa pracy znamy z każdej strony.

Kancelaria świadczy też pomoc z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, spadkowego, cywilnego oraz karnego.
W ramach prowadzonej działalności zapewniamy reprezentację przed sądami, ZUS-em i innymi instytucjami oraz organami, prowadzenie negocjacji i mediacji, sporządzanie projektów umów i innych aktów prawnych a także doradztwo prawne, w tym konsultacje prawne oraz sporządzanie opinii prawnych.

Dla naszych klientów sporządzamy też pisma procesowe (m.in. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, odwołania), wezwania do zapłaty, regulaminy i statuty oraz pisma urzędowe.

Zakres usług


1. Prawo pracy

 • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia),
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło,
 • nadgodziny,
 • odprawy,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • kontrakty menedżerskie,
 • sprawy o mobbing  i dyskryminację,
 • regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • kary porządkowe i świadectwa pracy,
 • dokumentacja pracownicza,

mlotek2

2. Prawo cywilne

 • umowy cywilnoprawne,
 • prawo spadkowe,
 • podział majątku,
 • umowy deweloperskie,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania,
 • obrót nieruchomościami,

3. Prawo karne

 • obrona podejrzanych i oskarżonych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • pomoc osobom tymczasowo aresztowanym lub zatrzymanym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie i wnoszenie wniosków o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, wydanie wyroku łącznego,

4. Prawo handlowe

 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • umowy gospodarcze i handlowe,
 • akty wewnętrzne i regulacje korporacyjne,

Kontakt


Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Sulowski

ul. Żurawia 22 lok. 711
00-515 Warszawa

tel. 505 168 398

pawelsulowski@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
22 1140 2004 0000 3502 4797 7409

Przyjęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:15, po uprzednim umówieniu.

Istnieje także możliwość umówienia konsultacji zdalnej, w tym również telefonicznej.

[ninja_form id=1]