Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2020r.

separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2020r.

/ 0 Comments /

Od 1 stycznia 2020r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 2600 zł brutto. 

W ślad za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 17 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umowach o  świadczenie usług.

separator