Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Roszczenia pracownika związane z mobbingiem w miejscu pracy

separator

Roszczenia pracownika związane z mobbingiem w miejscu pracy

/ 0 Comments /

Artykuł 94 ³ § 2 kodeksu pracy stanowi, że „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę której doznał. Natomiast pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę (i w piśmie skierowanym do pracodawcy wskazał mobbing jako przyczynę rozwiązania umowy), może również dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości co najmniej jednego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jako, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, nie ma większego znaczenia czy mobbingu wobec pracownika dopuszczają się jego przełożeni czy też inni pracownicy.

separator