Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Przywrócenie do pracy po wypowiedzeniu umowy

separator

Przywrócenie do pracy po wypowiedzeniu umowy

/ 0 Comments /

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, któremu wypowiedziano umowę o pracę, może się domagać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, zaś jeżeli  umowa uległa już rozwiązaniu (tzn. jeżeli upłynął już okres wypowiedzenia i stosunek pracy wygasł), to może się domagać albo przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania za nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem prawa wypowiedzenie umowy o pracę. Decyzja w tym zakresie należy do pracownika. Jednakże w niektórych sytuacjach sąd orzekający w sprawie może nie uwzględnić żądania pracownika dotyczącego przywrócenia go do pracy i zamiast tego orzec na jego rzecz odszkodowanie. Zgodnie z treścią art. 45 § 2 kodeksu pracy, Sąd ma taką możliwość, jeżeli ustali, że mimo iż w sporze to pracownik ma rację to jednak uwzględnienie żądania pracownika jest niemożliwe lub niecelowe (np. gdyby przywrócenie pracownika do pracy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z powodu poważnego konfliktu z przełożonym, faktycznej likwidacji stanowiska pracy i braku środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, stwierdzonej zaświadczeniem lekarza medycyny pracy niezdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku).

Powyższa możliwość nie ma zastosowania do pracowników, których stosunek pracy objęty jest  szczególną ochroną  np.  znajdujących się w tzw. wieku przedemerytalnym, w okresie ciąży czy  urlopu macierzyńskiego – takim pracownikom, jeżeli dochodzą uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy – sąd nie ma możliwości zasądzenia odszkodowania w miejsce ich pierwotnego żądania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za jeden miesiąc. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników w wieku przedemerytalnym oraz kobiet w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego a także pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego – takim pracownikom przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.

separator