Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Archive


Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2023r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 3490 zł brutto. Natomiast od dnia 1 lipca 2023r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3600 zł brutto.


separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2022r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2022r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 3010 zł brutto. 

W ślad za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 19,70 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia.


separator